Abonneren
Abonneer je nu voor nieuwe artikelen in deze categorie!
Daughter of the King!
  
 
  
  
  
 
   
 
   
 
   
 
 
 
 
  
 
    
         
 
 
 
 
   

 

 

 

 

“tears have a purpose. they are what we carry of the ocean, and perhaps we must become the sea, give ourselves to it, if we are to be transformed.”   ― Linda Hogan, Solar Storms

 

God is je Vader

Ik ben je Vader, zegt God. Ik ken je zoveel beter, dan om het even wie. Ik ken je, mijn kind.

Ik verlaat je nooit. Bij Mij ben je echt veilig. Ik hou mijn handen over jou, om je te beschermen.

Je hoeft je niet te verbergen voor Mij. Je hoeft niet bang te zijn voor Mij. Ik begrijp jou zo goed, zo goed. Ik begrijp je beter dan wie dan ook. Ik ken je diepste gedachten, verlangens, vragen en dromen.

Ik begrijp je Mijn kind. En Ik hou zoveel van je.

Ik heb je bedoeld om te leven. Ik heb je geroepen om thuis te komen bij Mij. Niet in een godsdienst, niet in een traditie, niet in dat wat mensen die Mij niet ten diepste kennen, ervan gemaakt hebben.

Ik heb je geroepen om Mij te leren kennen, je Vader, je Moeder, jouw God die hemel en aarde gemaakt heeft. Degene die jou liefheeft met een eeuwige liefde.

 

Durf jezelf te openen voor Mij, mijn kind.

Ik ben je Vader, je Vriend, je Geliefde. Ik ben zo anders dan de mensen die je kent. Ik ben zo anders dan alles wat je kent, ziet, weet. Ik ben zo anders, mijn kind.

Liefde is de kern van wie Ik ben. Ik ben liefde. Ik ben goed. Ik ben trouw. Ik ben ontferming en genade, geduld en bemoediging.

Ik ben het die de mens nieuwe moed geeft. Ik ben het die de mens die alle hoop verloor,nieuwe hoop geeft. Ik ben het die leven geeft aan hen die dood zijn. Ik ben het die jou doet herleven, mijn kind.

Ik hou van je. Ik hou van je.

Durf het te zien mijn kind. Durf je hart heel wijd voor me te openen. Want Ik ben er echt. Ik ben er.

Als je kijkt naar Mijn Zoon, Jezus Christus, zie je Mij. De bewogenheid die Hij liet zien voor hen die gefaald hebben, die alles verpest hebben, die niets goeds gedaan hebben, die alles wat fout kon gaan hebben zien fout lopen.

Ze waren zo verworpen door mensen. Ze haatten vaak zichzelf, ze hadden geen besef van wie ze waren in Mijn ogen. Ik stuurde Mijn Zoon Jezus Christus, naar hen toe. Ik liet ze zien, door Hem heen:

Ik heb je niet verworpen. Ik heb je niet opgegeven. Ik heb veel liefde voor je.

Durf jezelf te geven aan Mij. Ik geef je een nieuwe toekomst. Ik geef je een nieuwe naam. Ik veeg je verleden weg, alsof het er nooit geweest is.

 

Ik doe alsof er niets is gebeurd. Ik doe je zonden zo ver van je weg als het oosten is van het westen.

Ik geef je een nieuwe toekomst.

Niet langer als slaaf van de zonde. Niet langer als gevolg van je verleden, dat zoveel duisternis had.

Ik geef je een toekomst als Mijn kind. Een nieuwe toekomst, een nieuwe bestemming. Geef je hart aan Mij, mijn geliefde. Laat je niet langer binden door de angsten van deze wereld die Mij niet kent.

Ik hou van je! Je hemelse Vader

 

http://www.soundofheaven.nl 

Reacties
Categorieën
Daughter of the King!

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
   
  
 
Daughter of the King - Lyrics
Jenny Phillips
 
Do you wonder if
He knows who you are?
Do you wonder if
He knows the secret pleadings
of your heart?
He has numbered every sand of the sea
And he longs for you to know
that He believes in you

Can you feel a quiet power from above?
Can you feel his strength surround you
When your own is not enough
He has blessed you with
His spirit from on high
And He longs for you to know
it lives inside of you
Oh be true

[Chorus]
Daughter of a King
The Father’s royalty
Heir to His divinity
He’s calling your name
To come and take your place
Before His throne
He has always known
What He created you to be
Daughter of a king

You hold the promises of all eternity
Rise to claim the noble birthright
You were sent here to receive
He Has loved you since you lived
with Him before
Let Him lead you to the gifts
He has in store for you
Oh be true

[Chorus]
Daughter of a King
The Father’s royalty
Heir to His divinity
He’s calling your name T
o come and take your place
Before His throne
He has always known
What He created you to be
Daughter of a king

Daughters of a King
The Father's royalty
Heirs to His divinity
He's calling our names
To come and take our place
Before His throne
He has always known
What He created you to be
Daughter of a King
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
Daughter of the King
 
Vertaling:
 
Vraag je je af of hij weet wie je bent?
Vraag je je af of hij weet het geheime stukken van je hart?
Hij heeft genummerde elke zand der zee
En hij verlangt naar u om te weten
dat hij gelooft in je
Voel je een stille kracht van de hemel?
Voel je zijn kracht om je heen
Als je alleen is niet genoeg
Hij heeft gezegend met Zijn Geest uit de hoogte
En Hij verlangt voor u om te weten
dat het leeft in jou
Oh waar

[Chorus]
Dochter van een koning
De Vader royalty
Erfgenaam van Zijn goddelijkheid
Hij roept je naam
Om te komen en neem je plaats
Voor Zijn troon
Hij heeft altijd geweten
Wat Hij schiep u te zijn
Dochter van een koning

Je houdt de beloften van de eeuwigheid
Stijging aan de edele geboorterecht op te eisen
Je werd hierheen gestuurd
om te ontvangen
Hij heeft liefgehad,
omdat je daar je leefde met Hem
voor Laat Hem je leiden
naar de gaven die Hij heeft
voor u in petto
Oh waar

[Chorus]
Dochter van een koning
De Vader royalty
Erfgenaam van Zijn goddelijkheid
Hij roept je naam
Om te komen
en neem je plaats Voor Zijn troon
Hij heeft altijd geweten
Wat Hij schiep u te zijn
Dochter van een koning

Dochters van een koning
De Vader royalty
Erfgenamen van Zijn goddelijkheid
Hij roept onze namen
Om te komen en nemen onze plaats
Voor Zijn troon
Hij heeft altijd geweten
Wat Hij schiep u te zijn
Dochter van een koning
 
 
 
King's Daughter
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 


Domeinregistratie en hosting via mijndomein.nl