Abonneren
Abonneer je nu voor nieuwe artikelen in deze categorie!
Daughter of the King!
  
 
  
  
  
 
   
 
   
 
   
 
 
 
 
  
 
    
         
 
 
 
 
   

 

 

 

 

 

 

 

 

Jubel, dochter van Sion

 

 

Jubel, dochter van Sion

Juich Israel

Veheug U

en wees vrolijk Dochters van Jeruzalem

 

De Here heeft uw gerichten weggenomen

Hij heeft uw vijanden verjaagt

 

Refr.....

Jubel, dochter van Sion

Juich Israel

Veheug U

en wees vrolijk Dochters van Jeruzalem

Reacties

 

 

 

 

 

Jubel luide, gij dochter Van Sion juich, gij dochter Van Jeruzalem! Zie, uw koning komt tot u...

             Zach. 9:9         

   

Reacties

 

 

Jeruzalem! Jahwe heeft uw vonnis tenietgedaan, Hij heeft uw vijanden weggejaagd. De koning van Israël, Jahwe, Hij is binnen uw muren: gij hebt geen kwaad meer te vrezen. Op die dag zal men tegen Jeruzalem zeggen: Vrees niet, Sion; laat uw handen niet verslappen. Jahwe, uw God, is binnen uw muren, een reddende held. Hij zal opgetogen zijn van blijdschap om u en zijn liefde opnieuw laten blijken. Luidkeels roept Hij zijn vreugd om u uit. De treurige lieden, die ver van het feest blijven, neem Ik van u weg: zij waren een last voor haar, een hoon.

 (Sefanja) 3,14-18a.
Reacties

 

 

 

 

 

Dochter van Sion

 

 

In de late regen wacht ik op U

En ik vraag U: zegen mij

'k Heb zo veel gekregen

Maar waar bent U

Alles keert zich tegen mij

Laat me altijd bij U zijn Heer,

verlos me van de pijn Vader,

ik heb heimwee naar U

O kom nu, kom nu


Jubel, dochter van Sion Juich Israël

Verheug U, wees vrolijk

Dochter van Jeruzalem

De Here nam uw gerichten weg

Hij heeft uw vijand verjaagd

De Koning is in uw midden

Vrees dus geen kwaad

Vrees niet, Sion

Heft uw handen omhoog

De Here is in uw midden

Een held die verlost

Hij verblijdt zicht vol vreugde over u

Hij zal zwijgen in zijn liefde over u

Hij zal juichen met gejubel over u'

Dochter van Jeruzalem

Dochter van Jeruzalem


In de late regen

Vond ik U weer

Dank U voor de zegen, Heer

'k Hoef niet meer te vrezen

U bent bij mij

Ook al valt de regen neer

Ik wil altijd bij u zijn -

Ik blijf in jou, voor altijd

Voor altijd geborgen in U -

Waar Ik ben zal ook mijn dienaar zijn

'k Wil Uw dienaar zijn -

Volg Mij Waar U ook gaat -

Kom en volg Mij

Waar U gaat, daar zal ik zijn -

Volg Mij

 

Elly en Rikkert

 Reacties
Categorieën
Daughter of the King!

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
   
  
 
Daughter of the King - Lyrics
Jenny Phillips
 
Do you wonder if
He knows who you are?
Do you wonder if
He knows the secret pleadings
of your heart?
He has numbered every sand of the sea
And he longs for you to know
that He believes in you

Can you feel a quiet power from above?
Can you feel his strength surround you
When your own is not enough
He has blessed you with
His spirit from on high
And He longs for you to know
it lives inside of you
Oh be true

[Chorus]
Daughter of a King
The Father’s royalty
Heir to His divinity
He’s calling your name
To come and take your place
Before His throne
He has always known
What He created you to be
Daughter of a king

You hold the promises of all eternity
Rise to claim the noble birthright
You were sent here to receive
He Has loved you since you lived
with Him before
Let Him lead you to the gifts
He has in store for you
Oh be true

[Chorus]
Daughter of a King
The Father’s royalty
Heir to His divinity
He’s calling your name T
o come and take your place
Before His throne
He has always known
What He created you to be
Daughter of a king

Daughters of a King
The Father's royalty
Heirs to His divinity
He's calling our names
To come and take our place
Before His throne
He has always known
What He created you to be
Daughter of a King
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
Daughter of the King
 
Vertaling:
 
Vraag je je af of hij weet wie je bent?
Vraag je je af of hij weet het geheime stukken van je hart?
Hij heeft genummerde elke zand der zee
En hij verlangt naar u om te weten
dat hij gelooft in je
Voel je een stille kracht van de hemel?
Voel je zijn kracht om je heen
Als je alleen is niet genoeg
Hij heeft gezegend met Zijn Geest uit de hoogte
En Hij verlangt voor u om te weten
dat het leeft in jou
Oh waar

[Chorus]
Dochter van een koning
De Vader royalty
Erfgenaam van Zijn goddelijkheid
Hij roept je naam
Om te komen en neem je plaats
Voor Zijn troon
Hij heeft altijd geweten
Wat Hij schiep u te zijn
Dochter van een koning

Je houdt de beloften van de eeuwigheid
Stijging aan de edele geboorterecht op te eisen
Je werd hierheen gestuurd
om te ontvangen
Hij heeft liefgehad,
omdat je daar je leefde met Hem
voor Laat Hem je leiden
naar de gaven die Hij heeft
voor u in petto
Oh waar

[Chorus]
Dochter van een koning
De Vader royalty
Erfgenaam van Zijn goddelijkheid
Hij roept je naam
Om te komen
en neem je plaats Voor Zijn troon
Hij heeft altijd geweten
Wat Hij schiep u te zijn
Dochter van een koning

Dochters van een koning
De Vader royalty
Erfgenamen van Zijn goddelijkheid
Hij roept onze namen
Om te komen en nemen onze plaats
Voor Zijn troon
Hij heeft altijd geweten
Wat Hij schiep u te zijn
Dochter van een koning
 
 
 
King's Daughter
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 


Domeinregistratie en hosting via mijndomein.nl