Abonneren
Abonneer je nu voor nieuwe artikelen in deze categorie!
Daughter of the King!
  
 
  
  
  
 
   
 
   
 
   
 
 
 
 
  
 
    
         
 
 
 
 
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gods weg is volmaakt, 

het woord van de HEER is zuiver, 
een schild is hij 
voor allen die bij hem schuilen.
 
Psalm 18:31
 
 
 
 
Reacties
 
 
 
 
Psalm 110
 
 
De HEER spreekt tot mijn heer:
‘Neem plaats aan mijn rechterhand,
ik maak van je vijanden
een bank voor je voeten.’
 
 
2 Uit Sion reikt de HEER u
de scepter van de macht,
u zult heersen over uw vijanden.
3 Uw volk staat klaar op de dag dat u ten strijde trekt.
Op de heilige bergen,  uit de schoot van de dageraad,
komt tot u de dauw van uw jeugd. 
 
 
4 De HEER heeft gezworen, en komt op zijn eed niet terug:
‘Je bent priester voor eeuwig,
zoals ook Melchisedek was.’ 
 
 
5 De Heer aan uw rechterhand
verplettert koningen op de dag van zijn toorn.
6 Hij berecht de volken,
verplettert hoofden, overal op aarde,
lijken stapelen zich op.
7 Hij drinkt onderweg uit de beek
en dan heft hij zijn hoofd.
 
 

 

Lees meer...
 
 
 
 
  
 
 
De HERE beschermt de zijnen

 
2 Ik wil de HERE te allen tijde prijzen,
bestendig zij zijn lof in mijn mond.
3 In de HERE beroeme zich mijn ziel;
laten de ootmoedigen het horen en zich verheugen.
4 Maakt met mij de HERE groot,
en laat ons tezamen zijn naam verheffen.
5 Ik zocht de HERE en Hij antwoordde mij,
Hij redde mij uit al mijn verschrikkingen.
6 Zij schouwen naar Hem en stralen van vreugde,
en hun aangezicht zal niet schaamrood worden.
 

 

7 Deze ellendige hier riep en de HERE hoorde,
Hij verloste hem uit al zijn benauwdheden.
8 De Engel des HEREN legert Zich
rondom wie Hem vrezen, en redt hen.
9 Smaakt en ziet, dat de HERE goed is;
welzalig de man die bij Hem schuilt.
10 Vreest de HERE, gij, zijn heiligen,
want wie Hem vrezen, hebben geen gebrek.
11 Jonge leeuwen lijden ontbering en honger,
maar wie de HERE zoeken,
hebben geen gebrek aan enig goed.
 

 

12 Komt, kinderen, luistert naar mij,
ik zal u de vreze des HEREN leren.
13 Wie is de man die het leven begeert,
vele dagen wenst om het goede te genieten?
14 Bewaar uw tong voor het kwade
en uw lippen voor het spreken van bedrog;
15 wijk van het kwade en doe het goede,
zoek de vrede en jaag die na.
 

 

16 De ogen des HEREN zijn op de rechtvaardigen,
en zijn oren tot hun hulpgeroep;
17 het aangezicht des HEREN is tegen hen die kwaad doen,
om hun gedachtenis van de aarde uit te roeien.
18 Roepen zij, dan hoort de HERE,
en Hij redt hen uit al hun benauwdheden.
19 De HERE is nabij de gebrokenen van hart
en Hij verlost de verslagenen van geest.
20 Talrijk zijn de rampen van de rechtvaardige,
maar uit die alle redt hem de HERE;
21 Hij behoedt al zijn beenderen,
niet één daarvan wordt gebroken.
22 Het onheil doodt de goddeloze,
en wie de rechtvaardige haten, zullen ervoor boeten.
23 De HERE verlost de ziel van zijn knechten,
allen die bij Hem schuilen, zullen niet boeten.
 
Psalm 34
 
 

 


Lees meer...
Categorieën
Daughter of the King!

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
   
  
 
Daughter of the King - Lyrics
Jenny Phillips
 
Do you wonder if
He knows who you are?
Do you wonder if
He knows the secret pleadings
of your heart?
He has numbered every sand of the sea
And he longs for you to know
that He believes in you

Can you feel a quiet power from above?
Can you feel his strength surround you
When your own is not enough
He has blessed you with
His spirit from on high
And He longs for you to know
it lives inside of you
Oh be true

[Chorus]
Daughter of a King
The Father’s royalty
Heir to His divinity
He’s calling your name
To come and take your place
Before His throne
He has always known
What He created you to be
Daughter of a king

You hold the promises of all eternity
Rise to claim the noble birthright
You were sent here to receive
He Has loved you since you lived
with Him before
Let Him lead you to the gifts
He has in store for you
Oh be true

[Chorus]
Daughter of a King
The Father’s royalty
Heir to His divinity
He’s calling your name T
o come and take your place
Before His throne
He has always known
What He created you to be
Daughter of a king

Daughters of a King
The Father's royalty
Heirs to His divinity
He's calling our names
To come and take our place
Before His throne
He has always known
What He created you to be
Daughter of a King
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
Daughter of the King
 
Vertaling:
 
Vraag je je af of hij weet wie je bent?
Vraag je je af of hij weet het geheime stukken van je hart?
Hij heeft genummerde elke zand der zee
En hij verlangt naar u om te weten
dat hij gelooft in je
Voel je een stille kracht van de hemel?
Voel je zijn kracht om je heen
Als je alleen is niet genoeg
Hij heeft gezegend met Zijn Geest uit de hoogte
En Hij verlangt voor u om te weten
dat het leeft in jou
Oh waar

[Chorus]
Dochter van een koning
De Vader royalty
Erfgenaam van Zijn goddelijkheid
Hij roept je naam
Om te komen en neem je plaats
Voor Zijn troon
Hij heeft altijd geweten
Wat Hij schiep u te zijn
Dochter van een koning

Je houdt de beloften van de eeuwigheid
Stijging aan de edele geboorterecht op te eisen
Je werd hierheen gestuurd
om te ontvangen
Hij heeft liefgehad,
omdat je daar je leefde met Hem
voor Laat Hem je leiden
naar de gaven die Hij heeft
voor u in petto
Oh waar

[Chorus]
Dochter van een koning
De Vader royalty
Erfgenaam van Zijn goddelijkheid
Hij roept je naam
Om te komen
en neem je plaats Voor Zijn troon
Hij heeft altijd geweten
Wat Hij schiep u te zijn
Dochter van een koning

Dochters van een koning
De Vader royalty
Erfgenamen van Zijn goddelijkheid
Hij roept onze namen
Om te komen en nemen onze plaats
Voor Zijn troon
Hij heeft altijd geweten
Wat Hij schiep u te zijn
Dochter van een koning
 
 
 
King's Daughter
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 


Domeinregistratie en hosting via mijndomein.nl