Daughter of the King!
  
 
  
  
  
 
   
 
   
 
   
 
 
 
 
  
 
    
         
 
 
 
 
   

 

 

 

Laatste artikelen

 

 

 

My Daughter,

No man can ever claim You unless he claims you from Me.

I reserved a man for you who has My heart and loves Me even more than he will love you.

Soon you will know him.

 I have the perfect time.

You are My Princess, My Daughter.

Let no prince claim you unless he asks you from My hand.

For I AM your Father, the King of Kings.

You, my Princess, are worth loving and deserve a prince.

 

Your King of Kings,  Jesus Christ

Reacties

 

 

 

Canticle of Love to the King

(Psalm 45)

My heart overflows with a good theme;

I address my verses to the King;

My tongue is the pen of a ready writer.

You are fairer than the sons of men;

Grace is poured upon Your lips;

Therefore God has blessed You forever.

 

Gird Your sword on Your thigh, O Mighty One,

In Your splendor and Your majesty!

And in Your majesty ride on victoriously,

For the cause of truth and meekness and righteousness;

Let Your right hand teach You awesome things.

Your arrows are sharp;

The peoples fall under You;

Your arrows are in the heart of the King’s enemies.

 

Your throne, O God, is forever and ever;

A scepter of uprightness is the scepter of Your kingdom.

You have loved righteousness and hated wickedness;

Therefore God, Your God, has anointed You

With the oil of joy above Your fellows.

All Your garments are fragrant with myrrh and aloes and cassia;

Out of ivory palaces stringed instruments have made You glad.

Kings’ daughters are among Your noble ladies;

At Your right hand stands the queen in gold from Ophir.

 

Source: http://hisdaughter02.blogspot.nl

 

Reacties

 

 

 

 

"De terugkeer van de verloren zoon" door Rembrandt, circa 1662.

 

 

 

 

De verloren zoon

 

Vervolgens zei [Jezus]: 'Iemand had twee zonen. De jongste van hen zei tegen zijn vader: "Vader, geef mij het deel van uw bezit waarop ik recht heb."[1] De vader verdeelde zijn vermogen onder hen. Na enkele dagen verzilverde de jongste zoon zijn bezit en reisde af naar een ver land, waar hij een losbandig leven leidde en zijn vermogen verkwistte. Toen hij alles had uitgegeven, werd dat land getroffen door een zware hongersnood en begon hij gebrek te lijden. Hij vroeg om werk bij één van de inwoners van dat land, die hem op het veld zijn varkens[2] liet hoeden. Hij had graag zijn maag willen vullen met de peulen die de varkens te eten kregen, maar niemand gaf ze hem. Toen kwam hij tot zichzelf en dacht: De dagloners van mijn vader hebben eten in overvloed en ik kom hier om van de honger. Ik zal naar mijn vader gaan en tegen hem zeggen: "Vader, ik heb gezondigd tegen de hemel en tegen u, ik ben het niet meer waard uw zoon genoemd te worden; behandel mij als een van uw dagloners." Hij vertrok meteen en ging op weg naar zijn vader. Zijn vader zag hem in de verte al aankomen. Hij kreeg medelijden en rende op zijn zoon af, viel hem om de hals en kuste hem. "Vader," zei zijn zoon tegen hem, "ik heb gezondigd tegen de hemel en tegen u, ik ben het niet meer waard uw zoon genoemd te worden." Maar de vader zei tegen zijn knechten: "Haal vlug het mooiste gewaad en trek het hem aan,[3] doe hem een ring aan zijn vinger en geef hem sandalen.[4] Breng het gemeste kalf en slacht het. Laten we eten en feestvieren, want deze zoon van mij was dood en is weer tot leven gekomen, hij was verloren en is teruggevonden." En ze begonnen feest te vieren. De oudste zoon was op het veld. Toen hij naar huis ging en al dichtbij was, hoorde hij muziek en gedans. Hij riep één van de knechten bij zich en vroeg wat dat te betekenen had. De knecht zei tegen hem: "Uw broer is thuisgekomen en uw vader heeft het gemeste kalf geslacht omdat hij hem gezond en wel heeft teruggekregen." De oudste zoon werd woedend en wilde niet naar binnen gaan, maar zijn vader kwam naar buiten en trachtte hem te bedaren. Hij zei tegen zijn vader: "Al jarenlang werk ik voor u en nooit ben ik u ongehoorzaam geweest als u mij iets opdroeg, en u hebt mij zelfs nooit een geitenbokje gegeven om met mijn vrienden feest te vieren. Maar nu die zoon van u is thuisgekomen die uw vermogen heeft verkwanseld aan de hoeren, hebt u voor hem het gemeste kalf geslacht." Zijn vader zei tegen hem: "Mijn jongen, jij bent altijd bij me en alles wat van mij is, is van jou. Maar we konden toch niet anders dan feestvieren en blij zijn, want je broer was dood en is weer tot leven gekomen. Hij was verloren en is teruggevonden."

Lucas 15:11-32

 

 

 

Reacties

 

 

 

 

The Lord is my strength and my song;

He has become my salvation. 

He is my God and I will praise Him,

my father's God

and I will exalt Him. 

 

Exodus 15:2

Reacties

 

“tears have a purpose. they are what we carry of the ocean, and perhaps we must become the sea, give ourselves to it, if we are to be transformed.”   ― Linda Hogan, Solar Storms

 

God is je Vader

Ik ben je Vader, zegt God. Ik ken je zoveel beter, dan om het even wie. Ik ken je, mijn kind.

Ik verlaat je nooit. Bij Mij ben je echt veilig. Ik hou mijn handen over jou, om je te beschermen.

Je hoeft je niet te verbergen voor Mij. Je hoeft niet bang te zijn voor Mij. Ik begrijp jou zo goed, zo goed. Ik begrijp je beter dan wie dan ook. Ik ken je diepste gedachten, verlangens, vragen en dromen.

Ik begrijp je Mijn kind. En Ik hou zoveel van je.

Ik heb je bedoeld om te leven. Ik heb je geroepen om thuis te komen bij Mij. Niet in een godsdienst, niet in een traditie, niet in dat wat mensen die Mij niet ten diepste kennen, ervan gemaakt hebben.

Ik heb je geroepen om Mij te leren kennen, je Vader, je Moeder, jouw God die hemel en aarde gemaakt heeft. Degene die jou liefheeft met een eeuwige liefde.

 

Durf jezelf te openen voor Mij, mijn kind.

Ik ben je Vader, je Vriend, je Geliefde. Ik ben zo anders dan de mensen die je kent. Ik ben zo anders dan alles wat je kent, ziet, weet. Ik ben zo anders, mijn kind.

Liefde is de kern van wie Ik ben. Ik ben liefde. Ik ben goed. Ik ben trouw. Ik ben ontferming en genade, geduld en bemoediging.

Ik ben het die de mens nieuwe moed geeft. Ik ben het die de mens die alle hoop verloor,nieuwe hoop geeft. Ik ben het die leven geeft aan hen die dood zijn. Ik ben het die jou doet herleven, mijn kind.

Ik hou van je. Ik hou van je.

Durf het te zien mijn kind. Durf je hart heel wijd voor me te openen. Want Ik ben er echt. Ik ben er.

Als je kijkt naar Mijn Zoon, Jezus Christus, zie je Mij. De bewogenheid die Hij liet zien voor hen die gefaald hebben, die alles verpest hebben, die niets goeds gedaan hebben, die alles wat fout kon gaan hebben zien fout lopen.

Ze waren zo verworpen door mensen. Ze haatten vaak zichzelf, ze hadden geen besef van wie ze waren in Mijn ogen. Ik stuurde Mijn Zoon Jezus Christus, naar hen toe. Ik liet ze zien, door Hem heen:

Ik heb je niet verworpen. Ik heb je niet opgegeven. Ik heb veel liefde voor je.

Durf jezelf te geven aan Mij. Ik geef je een nieuwe toekomst. Ik geef je een nieuwe naam. Ik veeg je verleden weg, alsof het er nooit geweest is.

 

Ik doe alsof er niets is gebeurd. Ik doe je zonden zo ver van je weg als het oosten is van het westen.

Ik geef je een nieuwe toekomst.

Niet langer als slaaf van de zonde. Niet langer als gevolg van je verleden, dat zoveel duisternis had.

Ik geef je een toekomst als Mijn kind. Een nieuwe toekomst, een nieuwe bestemming. Geef je hart aan Mij, mijn geliefde. Laat je niet langer binden door de angsten van deze wereld die Mij niet kent.

Ik hou van je! Je hemelse Vader

 

http://www.soundofheaven.nl 

Reacties

 

 

 

 

 

 

 

Gods weg is volmaakt, 

het woord van de HEER is zuiver, 
een schild is hij 
voor allen die bij hem schuilen.
 
Psalm 18:31
 
 
 
 
Reacties

 

 

 

 

 

           Return, Return, Oh Shulamite, Return             

at we may look upon thee."

 

      Song of Solomon Chapter 6 vs 11.

Reacties

 

 

 

Song of Songs /Song of Solomon

 
Shalom Yedidim (Beloved) What do you see when you read the Song of Songs?  Do you see romance, love, sensuality?  What is the first thing that comes to your mind as you are reading?  Are you thinking about natural, human love or are you thinking of God's love?  Although what will come to most people's mind is human love, that is NOT the reason God allowed the Song of Songs to be a part of the Bible.  The Bible is God's Word and everything in it points to Him.  When reading the Song of Songs we must change our mindset and our way of thinking.  When reading this book we must see Christ and Christ alone!  The Song of Songs is the Messiah's Love Song to His Beloved, those who have truly accepted Him as their Lord and Savior and are seeking a closer, more intimate relationship with Him.  The Song of Songs reveals the heart of God as He opens Himself up and reveals His feelings for His Beloved.  To only see this book as an expression of human love is to do it a vital injustice.  Join me as we begin this journey through the Love Song of our Messiah as our hearts begin to cry out, "Let Him kiss me with the kisses of His mouth!"
 
http://theshulamitebride.blogspot.nl
 
Reacties

  

 

 

 

A Gift of Grace

Lord, when you grant me a gift

apprehensiveness enfolds me

why me who lacks

the courage

when denying myself

the content will be

 

Lord, when you grant me a gift

strengthen me with grace

in childlike faith to accept

the uncomprehending pain

the two-edged sword

that deeply cuts, devides

enabling me to see You

 

Lord, in all Your mercy

I humbly ask permission

to offer you my soul

imperfect and unworthy,

to the altar or your grace

for all I have to offer

is just a sinful me

 

 

http://hisnlovingembrace.wordpress.com

Reacties

 

 

  

 

The Beautiful Woman Of God Confession
 
Read this out loud to yourself daily and see what changes the Word of God will make in your life!
 
I am a Beautiful Woman of God
I am a capable, intelligent, and virtuous woman.
I am far more precious than jewels and my value is far above rubies and pearls. Strength and dignity are my clothing and my position is strong and secure. I open my mouth with skillful and godly wisdom.
 
The bread of idleness, gossip, discontent and self-pity I will not eat.
The beauty of the world is vain, but my beauty comes from reverently fearing the Lord. Each day I will focus on the present knowing that God's grace is sufficient for every task.
 
I surrender all disappointments, fears, and misunderstandings to the Lord. Forgetting those things that are behind and laying aside every sin and weight that easily entangles me, I press on to the high prize of being a woman of God.
 
I am strong in you, Lord, and in the power of your might. God, you are my Father and I am your precious daughter. Jesus, you are my Bridegroom and I am your beautiful Bride. I am created in your image, a picture of your love.
 
I AM A BEAUTIFUL WOMAN OF GOD!
 
(Proverbs 31 (Amplified); Phillipians 3:13; Hebrews 12:1-3; Ephesians 6:10; John 3:29)
 
beautiful-women-of-god.com
Reacties
 
 
 
 
 
 
 
You are Beautiful
 
You are Beautiful
Everyone in heaven agrees,
Nothing more or less
Just as He intended you to be
 
Woman of God 
Walk with confidence
Stand strong,
Jesus will fix everything that is wrong
 
He made you what you were supposed to be,
It's time to for the chains to be loosed
And you go free
 
I feel your pain
I know there's been rejection,
But there's someone for everyone
Without all the perfections
 
So why try to be someone else,
When God has a blessing
For you, yourself
 
Every good
Every perfect gift comes from above,
Not through our own attempts
Deception and false love
 
Don't let anyone tell you 
You're not good enough,
Because everything God made
He made for Himself
 
You are fearfully and wonderfully made
That's what God said,
If you would have taken the time
Opened your bible and read
 
A silly woman, is not what you're ordained to be,
But wise and virtuous
Like a living tree
 
Believe it
A virtuous woman lives inside of you,
Use your potential
Move out of the way
Let her come through
 
Like Sarah, Rebekah
Esther and Ruth,
Love God beautiful woman and speak the truth
 
It's not worth the toil
Neither the fight,
When a man uses you for his own pleasures and delight
 
Nothing but hurt, pain, and sorrow
I'm a witness,
Sin starts off sweet
But it ends with bitterness
 
Worn out and left for dead; is what you will be,
All bound up with chains 
With the need to be free
 
Woman of God
Jesus has so much more for you,
Don't let the devil destroy you
With what you're going through
 
Rise to the occasion daughter 
Shake off the dust,
You are peculiar 
As precious, as a diamond in the rough
 
Real beauty
Is defined from within,
Not what people think about being fat or being thin
 
Outer beauty or fancy attire
Is not what it's all about,
But love, peace, joy
And to praise God with a shout
 
You are beautiful
Everyone in heaven agrees,
So stand strong woman of God
He knows what your end will be
 

Katrina L Mitchell

Reacties

 

 

 

: St

I Can Only Imagine!

 
I can only imagine What it will be like When I walk By Your side
I can only imagine What my eyes will see When Your face Is  before me
I can only imagine I can only imagine
[Chorus:] Surrounded by Your glory, what will my heart feel Will I dance for You Jesus  or in awe of you be still Will I stand in Your presence or to my knees will  I fall Will I sing hallelujah, will I be able to speak at all
I  can only imagine I can only imagine
I can only imagine When that  day comes And I find myself Standing in the sun
I can only  imagine When all I will do Is forever Forever worship You
I can  only imagine I can only imagine
Surrounded by Your glory, what will my  heart feel Will I dance for  You Jesus or in awe of You be still Will I stand in Your presence or to my  knees will I fall Will I sing hallelujah, will I be able to speak at all
I can only imagine I can only imagine yeah Surrounded by Your  glory, what will my heart feel Will I dance for You Jesus or in awe of You  be still Will I stand in Your presence or to my knees will I fall Will I sing hallelujah, will I be able to speak at all
I can only  imagine yeah I can only imagine
I can only imagine I can only  imagine
I can only imagine I can only imagine
I can only  imagine When all I will do Is forever,
forever worship you
I  can only imagine
 
Reacties

 

 

 

The Voice of Hope

 

As high as the heavens 

Are above the earth 

So high are your ways to mine 

Ways so perfect they never fail me 

I know you are good all the time 


And through the storm

  Yet I will praise you 

Despite it all  Yet I will sing 

Through good and bad 

Yet I will worship 

For you remain the same 

King of kings 


Chorus

 You are the voice of hope

 The anchor of my soul 

Where there seems to be no way 

You make it possible 

You are the prince of peace 

Amidst adversity 

My lips will shout for joy 

To you the most high 


Verse 2 

You were the one 

Before time began 

There's nothing beyond your controll 

My confidence 

My assurence rest in your unchanging world 


And through the storm 

Yet I will praise you 

Despite it all 

Yet I will sing 

Through good and bad 

Yet I will worship 

For you remain the same 

King of kings 


Chorus 

You are the voice of hope 

The anchor of my soul 

Where there seems to be no way 

You make it possible 

You are the prince of peace 

Amidst adversity 

My lips will shout for joy 

To you the most high

 

Lara Martin


Reacties

 

 

 

 

 

My Beautiful Girl,

I have given you the gift of eternal life, but My giving does not stop there. Inside of you is a supernatural surprise—a gift that is waiting to be unwrapped…by you. Yes, it’s there. It’s hidden behind dreams waiting to be pursued. Swallowed up by daily distractions and drowned by disappointment.

Let Me help you clear out the clutter and find your gift. You’ll find it in that place in life that brings you the greatest joy, that place where your soul longs to be, that work your hands love to do. But this gift that I’ve given to you is not just for you. I have blessed you to be a blessing to others. When you find your gift, I will take it and multiply it beyond what you could ever imagine. So ask Me, and I will help you open your gift so that you can give it away to the world—not to impress—but to bless.

Love, Your King and the Giver of every good and perfect gift

 

~ “Each of you has been blessed with one of God’s many wonderful gifts to be used in the service of others. So use your gift well.”

~1 Peter 4:10~

 

 

from His Princess Love Letter

 

Reacties

 

 

 

 

 

My Princess Bride,

I want you to celebrate life with Me. There are so many amazing things we have to look forward to, so don’t let this world keep you from celebrating who you are and the wonderful things to come, My Beloved. The things that seem sorrowful now will soon be over, but the joys to come will last forever! So stop for a moment. Be thankful today. Let your heart celebrate the love relationship we have together and hear Me whisper from heaven, “I love you.”

Love,

Your Prince and Joy

“The sounds of joy and gladness, the voices of bride and bridegroom, and the voices of those who bring thank offerings to the house of the LORD, saying, ‘Give thanks to the LORD Almighty, for the LORD is good; his love endures forever.’” ~Jeremiah 33:11~

 

 

from His Princess Bride by Sheri Rose Shepherd

 

Reacties
Categorieën
Daughter of the King!

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
   
  
 
Daughter of the King - Lyrics
Jenny Phillips
 
Do you wonder if
He knows who you are?
Do you wonder if
He knows the secret pleadings
of your heart?
He has numbered every sand of the sea
And he longs for you to know
that He believes in you

Can you feel a quiet power from above?
Can you feel his strength surround you
When your own is not enough
He has blessed you with
His spirit from on high
And He longs for you to know
it lives inside of you
Oh be true

[Chorus]
Daughter of a King
The Father’s royalty
Heir to His divinity
He’s calling your name
To come and take your place
Before His throne
He has always known
What He created you to be
Daughter of a king

You hold the promises of all eternity
Rise to claim the noble birthright
You were sent here to receive
He Has loved you since you lived
with Him before
Let Him lead you to the gifts
He has in store for you
Oh be true

[Chorus]
Daughter of a King
The Father’s royalty
Heir to His divinity
He’s calling your name T
o come and take your place
Before His throne
He has always known
What He created you to be
Daughter of a king

Daughters of a King
The Father's royalty
Heirs to His divinity
He's calling our names
To come and take our place
Before His throne
He has always known
What He created you to be
Daughter of a King
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
Daughter of the King
 
Vertaling:
 
Vraag je je af of hij weet wie je bent?
Vraag je je af of hij weet het geheime stukken van je hart?
Hij heeft genummerde elke zand der zee
En hij verlangt naar u om te weten
dat hij gelooft in je
Voel je een stille kracht van de hemel?
Voel je zijn kracht om je heen
Als je alleen is niet genoeg
Hij heeft gezegend met Zijn Geest uit de hoogte
En Hij verlangt voor u om te weten
dat het leeft in jou
Oh waar

[Chorus]
Dochter van een koning
De Vader royalty
Erfgenaam van Zijn goddelijkheid
Hij roept je naam
Om te komen en neem je plaats
Voor Zijn troon
Hij heeft altijd geweten
Wat Hij schiep u te zijn
Dochter van een koning

Je houdt de beloften van de eeuwigheid
Stijging aan de edele geboorterecht op te eisen
Je werd hierheen gestuurd
om te ontvangen
Hij heeft liefgehad,
omdat je daar je leefde met Hem
voor Laat Hem je leiden
naar de gaven die Hij heeft
voor u in petto
Oh waar

[Chorus]
Dochter van een koning
De Vader royalty
Erfgenaam van Zijn goddelijkheid
Hij roept je naam
Om te komen
en neem je plaats Voor Zijn troon
Hij heeft altijd geweten
Wat Hij schiep u te zijn
Dochter van een koning

Dochters van een koning
De Vader royalty
Erfgenamen van Zijn goddelijkheid
Hij roept onze namen
Om te komen en nemen onze plaats
Voor Zijn troon
Hij heeft altijd geweten
Wat Hij schiep u te zijn
Dochter van een koning
 
 
 
King's Daughter
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 


Domeinregistratie en hosting via mijndomein.nl