Daughter of the King!
  
 
  
  
  
 
   
 
   
 
   
 
 
 
 
  
 
    
         
 
 
 
 
   

 

 

 

Laatste artikelen
 
 
 
    
 Welkom bij
 
Daughter of The King
 
 
 
 
 
Om je te laten vertroosten, bemoedigen,
en opgebouwd te worden
vanuit het Woord van God.
 
@Beloved Daughter
Daughter of the King
 
 
   
Reacties (1)
 
 
 
 
Zet mij als een zegel op Uw hart,
als een zegel op Uw arm;
want de liefde is sterk als de dood;
de ijver is hard als het graf;
haar kolen zijn vurige kolen,
vlammen des HEEREN.
 
 
 
Hooglied 8:6
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lees meer...

 

  

 

Open the Door

  

Behold, I stand at the door, and knock:

if any man hear my voice, and open the door,

I will come in to him, and will sup with him, and he with me.

(Revelation 3:20 KJV)

  

Prayer:

Heavenly Father, I open the door of my heart to Your Son Jesus.

 I let Him in right now.

  Forgive me of all my sins and shame, and wash me clean.  

Turn on the light in my life and help me see Who You truly are.

 Change me from the inside out and show me Your purpose for my life.

  In Jesus’ name I pray,

Amen.

Reacties

 

 

As the crowning glory of God's creation,

every human being is unique and invaluable.

Reacties
 
 
 
 
 
De mens als kroon van Gods schepping  

“Zie ik de hemel, het werk van uw vingers, de maan en de sterren door u daar bevestigd, wat is dan de sterveling dat u aan hem denkt, het mensenkind dat u naar hem omziet? U hebt hem bijna een god gemaakt, hem gekroond met glans en glorie, hem toevertrouwd het werk van uw handen en alles aan zijn voeten gelegd”. (Psalm 8:4-7).
Voor een oprecht levende christen bestaat er geen enkele twijfel over het feit dat wat David hier in Psalm 23 zegt over de mens voor honderd procent waar is. De mens is de kroon van Gods schepping. Nu kan men de Bijbel kritisch gaan lezen en gemakkelijk opmerken: ‘Wat moeten we nu nog met zo’n psalm? Daarin kunnen we toch ook duidelijk lezen dat David nog niet eens wist dat de aarde een ronde bol was evenals de zon en andere planeten. Dus wat hij verder opmerkt heeft daarom ook geen waarde...’. Dan gaan we voorbij aan alles wat we in het Nieuwe Testament kunnen lezen en door de komst van Jezus werd geopenbaard. En wat er verder gebeurde nadat op de Pinksterdag Gods Geest werd uitgestort en vanaf dat moment tot openbaring kwam in allen die gingen geloven. Een waarachtig christen, die vol is van Gods Geest, laat zich daarom ook niet afleiden of in de war brengen door de velen die beweren dat God niet bestaat, althans zich niet geopenbaard heeft in zijn Zoon, Jezus Christus. 

De visie van David David had in zijn tijd al de duidelijke visie hoe God de mens beschouwde als kroon van de schepping. Hij merkte op hoe de mens ‘bijna goddelijk’ werd gemaakt (vert. NBG). De nieuwe bijbelvertaling zegt: “U hebt hem bijna een god gemaakt”. David voegt er nog aan toe dat de mens ‘gekroond’ werd met heerlijkheid en luister’ (NBV: ‘glans en glorie’). Dat de nieuwtestamentische gelovigen van de begintijd ook een duidelijk beeld van God hadden blijkt bijvoorbeeld uit wat Paulus zegt toen hij te Athene was. Daar merkte hij onder andere op dat “als wij uit God voortkomen, we niet mogen denken dat het goddelijke gelijk is aan een beeld van goud of zilver of steen, het werk van een ambachtsman, door mensen bedacht. God slaat echter geen acht op de tijd waarin men hem niet kende, maar roept nu overal de mensen op om een nieuw leven te beginnen”. Paulus merkt verder nog op dat God een dag heeft bepaald waarop hij een “rechtvaardig oordeel over de mensheid zal laten vellen door een man die hij voor dat doel heeft aangewezen. Het bewijs dat het om deze man (Jezus) gaat, heeft hij geleverd door hem uit de dood te doen opstaan” (Hand. 17:29-31).

Gods reddende kracht Paulus schaamt zich niet voor het evangelie van Jezus Christus, “want het is Gods reddende kracht voor allen die geloven” (Rom. 1:16). Hij merkt verder nog op dat Gods onzichtbare eigenschappen vanaf de schepping zichtbaar zijn in zijn werken, zijn eeuwige kracht en goddelijkheid zijn voor het verstand waarneembaar” (vs. 20). Ook Petrus schrijft daarover, bijvoorbeeld als hij opmerkt dat “zijn goddelijke macht ons alles geschonken heeft wat nodig is voor een vroom leven, door de kennis van hem die ons geroepen heeft door zijn majesteit en wonderbaarlijke kracht” (2 Petr. 1:3). Waarachtige christenen schuiven elke twijfel aan de kant. Zij weten door Gods Geest die in hen is hoe wij als nieuwe mensen in Christus door God gekroond zijn om de hoogste vorm van zijn scheppingswerk op de juiste wijze te vertegenwoordigen. Zijn Geest stimuleert het dagelijks verlangen in ons om invulling te geven aan deze geweldige taak. Zolang wij in een lichaam van vlees en bloed in deze wereld zijn willen wij daarom een levend getuige van Hem en zijn Koninkrijk zijn!
 
door Gert-Jan DoorninkReacties

 

 

 

Bijna goddelijk

Zie ik de hemel, het werk van uw vingers, de maan en de sterren door u daar bevestigd ... Psalm 8:4


Zie je de schepping om je heen? Laat eens op je inwerken hoe overweldigend rijk, gevarieerd, oud en uitgestrekt die is. En kijk dan eens naar jezelf. Je gaat je er vanzelf over verwonderen dat je bestaat.  Laat maar eens tot je doordringen dat je in die enorme schepping wel heel speciaal bent.
Ja, jij bestaat, een uniek onderdeel van dat prachtige vingerwerk van God. Kijk nou: die handen en voeten, die zenuwbanen en gevoelens, dat kloppende hart, die hersenpan vol herinneringen en gedachten. Zo ben jij, dat ben jij, jij bent er. Je mag er zijn en je weet het. Je stroomt vol dankbaarheid dat je naast God in zijn schepping op deze aarde rond mag wandelen. God en jij samen, hoe is het mogelijk!


Wat is dan de sterveling dat u aan hem denkt, het mensenkind dat u naar hem omziet? U hebt hem bijna een god gemaakt, hem gekroond met glans en glorie, hem toevertrouwd het werk van uw handen en alles aan zijn voeten gelegd (Ps. 8:5-6).


Bijna een god. Bijna. Want in alles heb je Hem nodig. Je kunt niet leven zonder zijn liefdeblijken, zijn zorg, zijn trouw. Het is door zijn genade, zijn onverdiende gunst dat je beseft hoe gewild, geliefd, bevoorrecht jij bent.
Bijna een god. Maar als mensen zich van Hem afkeren en denken dat ze zelf god zijn, god in hun oordeel over anderen, god in hun zelfbeschikking, god in hun trots, kijk dan wat er van hen wordt. Ze worden beestachtig boosaardig.
Als je weet dat God zijn naam op zijn schepping heeft gelegd, dat Hij die naam ook aan jou verbindt en dat je die meedraagt, dan overheerst de verwondering dat je bijna goddelijk bent gemaakt, namelijk als Gods partner onder mensen.


HEER, onze Heer, hoe machtig is uw naam op heel de aarde (Ps. 8:1, 10).

door Willem de Vink

 
Reacties

 

 

 

 

 

Een sterke vrouw

 

Een sterke vrouw, wie zal haar vinden?

Zij is meer waard dan edelstenen.
Haar man vertrouwt op haar
en zal daar rijkelijk bij winnen.
Ze brengt hem voorspoed, geen ellende,
alle dagen van haar leven.
 
Spreuken 31:10-12
 
Reacties

 

 

What then is the man that you are mindful of him,
the son of man that you care for him?
 
For thou hast made him a god,
crowned him with glory and honor,


Psalm 8:5,6

 
 
Reacties

 

 

 

 

Wat is dan de sterveling dat u aan hem denkt, 

het mensenkind dat u naar hem omziet? 
 
U hebt hem bijna een god gemaakt, 
 
hem gekroond met glans en glorie,
 
 
Psalm 8:5,6
Reacties

 

 

 

My Princess Bride,

My love covers you like an umbrella on a rainy day. When you walk with Me you are never alone, My beloved. I hear your whispered prayers and answer in ways you are not aware of. When you are in need of comfort, I hold your heart in My hands. When you sing, it is Me who puts the song inside your soul to give you unspeakable joy and powerful peace.

I came to cover you and bless you. You are my beloved bride, so look up towards the heavens today and allow yourself to breathe in the joy of knowing I have always covered you and will continue until I return for you.

Love,

Your Prince and Sole Provider

 

You go before me and follow me. You place your hand of blessing on my head. Such knowledge is too wonderful for me, too great for me to understand! ~Psalm 139: 5-6~

 

 

from His Princess Bride by Sheri Rose Shepherd

Reacties

 

 

 

My Princess,

I am the way, My bride; will you allow Me to lead you all the days of your life? Will you let your Prince place your beautiful feet on the path I prepared for you long ago?

Come with Me, My love, on a surprising adventure that will thrill your heart. Let Me give you the kind of the life that will leave a great legacy. If you will allow Me to lead, I promise, you will never be disappointed.

Love,

Your Prince who longs to guide you

 

“The Lord says, ‘I will guide you along the best pathway for your life.  I will advise you and watch over you.’” ~Psalm 32:8~

 

 

from His Princess Bride by Sheri Rose Shepherd

Click here for more info

Reacties

 

My Beloved Bride,

The time is now to believe my promises and trust me to shelter you from the storms that will come in this life. I am truly the knight in shining armor your heart longs for and I am the one who has already given His life for you. I know your hidden fears, but you must learn to look to me when life hits hard, my beloved bride.

I am the Rock on which you can stand when all around you seems to be sinking sand. So stand on my Word and hide it in your heart and you will never sink in hopelessness again!

Love,

Your Hope and Your Strength

 

“The Lord is my rock, my fortress, and my savior; My God is my rock, in whom I find protection. He is my shield, the power that saves me, and my place of safety.” ~Psalm 18:2~

 

 

from His Princess Bride by Sheri Rose Shepherd

Reacties

 

 

 

My Beloved Princess,

You have captured My heart, My princess. I will always love you. From the moment I dreamed you up, I loved and adored you. This love I have for you is ever-present and never-ending. My heartfelt desire is for you to walk through all your days knowing you are truly the love of My life.

I never want you to feel you have to earn My affection; nothing you have said or done can or will ever change the way I feel about you. I have chosen you to be My precious bride. If you allow your soul to settle into Mine and become one with Me, you will never doubt that I am forever and always devoted to you.

Love,

Your Prince Jesus who won’t stop loving you

 

“Long ago the LORD said to Israel: “I have loved you, my people, with an everlasting love. With unfailing love I have drawn you to myself.” ~Jeremiah 31:3 NLT~

 

 

from Freedom for His Princess

by Sheri Rose Shepherd

Reacties

 

 

 

My Princess,

If you will allow Me to adorn you with My eternal beauty, you will sparkle like the most brilliant of diamonds. Only I can give the kind of grace that defines a true Princess. When I dress you, your beauty will become timeless and everlasting. Today, let me place my crown of everlasting life upon your head. Rejoice my beloved, I have clothed you in righteousness and you are lovely to Me.

Love, Your Prince
 who Dresses You

 

“I delight greatly in the LORD; my soul rejoices in my God. For he has clothed me with garments of salvation and arrayed me in a robe of righteousness, as a bridegroom adorns his head like a priest, and as a bride adorns herself with her jewels.” ~Isaiah 61:10

~

  

from His Princess Bride

by Sheri Rose Shepherd

 

 

 

 

 

Reacties

 

 

 

 

 

 My Princess,

I am all-powerful, and I am preparing you for something significant in My eternal plan. Don’t be afraid to dream Big just because of past disappointments.

Remember, it wasn’t your faith in Me that failed you, it was your faith in people that caused the pain of broken dreams. I am your King, and I can do anything you ask in My name. King David started out as a small shepherd boy, but had faith big enough to kill a giant. I am just as real today in you as I was back then. So seek Me with all your heart, mind, and strength. Obey Me, and then Ask Me…and watch My promises to you come to pass in My perfect time.

Love,

Your King, and Answer to everything

 

“Yes, ask anything in My name, and I will do it!” ~John 14:14~

 

 

from His Princess, Love Letters from Your King

by Sheri Rose Shepherd

Reacties

 

 

 

You are My Daughter, My Princess.

Let no Prince claim you.

Unless he asks you from My Hands.

 

Your Father God

Reacties
Categorieën
Daughter of the King!

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
   
  
 
Daughter of the King - Lyrics
Jenny Phillips
 
Do you wonder if
He knows who you are?
Do you wonder if
He knows the secret pleadings
of your heart?
He has numbered every sand of the sea
And he longs for you to know
that He believes in you

Can you feel a quiet power from above?
Can you feel his strength surround you
When your own is not enough
He has blessed you with
His spirit from on high
And He longs for you to know
it lives inside of you
Oh be true

[Chorus]
Daughter of a King
The Father’s royalty
Heir to His divinity
He’s calling your name
To come and take your place
Before His throne
He has always known
What He created you to be
Daughter of a king

You hold the promises of all eternity
Rise to claim the noble birthright
You were sent here to receive
He Has loved you since you lived
with Him before
Let Him lead you to the gifts
He has in store for you
Oh be true

[Chorus]
Daughter of a King
The Father’s royalty
Heir to His divinity
He’s calling your name T
o come and take your place
Before His throne
He has always known
What He created you to be
Daughter of a king

Daughters of a King
The Father's royalty
Heirs to His divinity
He's calling our names
To come and take our place
Before His throne
He has always known
What He created you to be
Daughter of a King
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
Daughter of the King
 
Vertaling:
 
Vraag je je af of hij weet wie je bent?
Vraag je je af of hij weet het geheime stukken van je hart?
Hij heeft genummerde elke zand der zee
En hij verlangt naar u om te weten
dat hij gelooft in je
Voel je een stille kracht van de hemel?
Voel je zijn kracht om je heen
Als je alleen is niet genoeg
Hij heeft gezegend met Zijn Geest uit de hoogte
En Hij verlangt voor u om te weten
dat het leeft in jou
Oh waar

[Chorus]
Dochter van een koning
De Vader royalty
Erfgenaam van Zijn goddelijkheid
Hij roept je naam
Om te komen en neem je plaats
Voor Zijn troon
Hij heeft altijd geweten
Wat Hij schiep u te zijn
Dochter van een koning

Je houdt de beloften van de eeuwigheid
Stijging aan de edele geboorterecht op te eisen
Je werd hierheen gestuurd
om te ontvangen
Hij heeft liefgehad,
omdat je daar je leefde met Hem
voor Laat Hem je leiden
naar de gaven die Hij heeft
voor u in petto
Oh waar

[Chorus]
Dochter van een koning
De Vader royalty
Erfgenaam van Zijn goddelijkheid
Hij roept je naam
Om te komen
en neem je plaats Voor Zijn troon
Hij heeft altijd geweten
Wat Hij schiep u te zijn
Dochter van een koning

Dochters van een koning
De Vader royalty
Erfgenamen van Zijn goddelijkheid
Hij roept onze namen
Om te komen en nemen onze plaats
Voor Zijn troon
Hij heeft altijd geweten
Wat Hij schiep u te zijn
Dochter van een koning
 
 
 
King's Daughter
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 


Domeinregistratie en hosting via mijndomein.nl